Lista e dokumentave që mund ti shkarkoni falas në faqen tonë

(Këto dokumenta kanë vlerë ligjore vetëm nëse nënshkruhen në fund të çdo faqeje me Emër, Mbiemër, Firmë.)

"AvokatIm.com" ju ofron klientëve të saj ndihmën e specializuar juridike në hartimin e këtyre kontratave me një standart profesional shumë më të lartë dhe me çmime shumë herë më të lira se sa sherbimi që ofrohet nga zyra e noterisë.

Në rastin e kontratave, referuar çmimeve standarte të shërbimeve të ofruara nga zyrat e noterisë, shërbimi për hartimin e kësaj kontrate është 5 000 lek (të reja) ndërkohë avokatim.com këtë sherbim e ofron falas.

Dokumentet tona ligjore, janë sipas formes se kerkuar legale, te perditasuara me ndryshimet e fundit ligjore, shërbejnë si provë në gjykatë dhe insitucionet e tjera shtetërore dhe private dhe kanë vlerë të njëjtë me dokumentet e lëshuara nga noteri.

Përsa i përket padive civile dhe kallzimeve penale përfitimet janë edhe më të mëdha për ju pasi këto çmime janë 10 herë më pak se dokumentet ligjore të hartuara nga zyrat e avokatisë standarte.

Gjithashtu një nga perfitimet kryesore që ju keni është kursimi i kohës si dhe fakti se shërbimet tona ofrohen 24 orë në 7 ditë të javës, kurse në zyrat e noterisë duhet mbajtur radhë si dhe duhen respektuar oraret e kufizuara zyrtare. Nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimin tonë ne ju kthejmë paratë menjëherë.