Shërbimet Që Ofrojmë

service1

Cështje Familjare

service2

Përfaqësime Ligjore

service3

Konsulencë Kontratat

service4

Heqje Ekspulsi

service5

Ligjore Pronësinë

service6

Shërbime Përmbarimore

service4

Këshilla për investimet e huaja në Shqipëri

service5

Asistencë ligjore në lidhje me keqtrajtimin mjekësor

service6

Këshilla ligjore për privatësinë personale

service4

Ekspertizë në hartimin e projekteve të Bashkimit Evropian

service5

Këshilla ligjore për shtetasit shqiptarë dhe të huaj që jetojnë jashtë territorit shqiptar

service6

Orientim për të huajt (kryesisht italianë) që vijnë në Shqipëri dhe janë të interesuar të investojnë në agroturizëm ose turizëm mjekësor.

service4

Këshilla ligjore për hapjen e një biznesi të ri.

service5

Përkthimi zyrtar i dokumenteve ligjore

service6

Përgatitja e dokumentacionit për tenderët publik.

service4

Asistencë ligjore në fushën bankare.

service5

Hetime private të ndryshme nga avokatë profesionistë

service6

Konsulencë në rastet e aksidenteve rrugore dhe në punë.